Thursday, May 30, 2013

Hãy nghe giáo sư Marketing giảng bài:


1. Nếu bạn thấy một cô gái rất xinh đẹp trong bữa tiệc, bạn đến gần và nói “Này, tôi giàu lắm, lấy tôi nhé!”. Đó là “Marketing trực tiếp”.
2. Bạn tham dự một bữa tiệc, bạn của bạn chỉ bạn cho một cô gái và nói “Cậu ta giàu lắm, lấy cậu ta đi!”. Đó là “Quảng Cáo”.
3. Một cô gái tiến về phía bạn và nói “Này, anh giàu lắm phải không, lấy em nhé!”. Đó là “Thương hiệu cá nhân”.
4. Khi bạn nói “Tôi giàu lắm, lấy tôi nhé!” và cô ta cho bạn một bạt tay. Đó là “Phản hồi tiêu cực từ khách hàng”.
5. Bạn nói “Tôi giàu lắm, lấy tôi nhé!”, cô ấy giới thiệu cho bạn người đàn ông bên cạnh và nói “Đây là chồng tôi”. Đó là “Cung ứng sai nhu cầu”.
6. Bạn vừa định nói “Tôi giàu lắm, lấy tôi nhé!” thì vợ của bạn đi đến. Đó là “Rào cản khi nhắm đến một thị trường mới”.

st